For fire år siden ble det blått flertall på både Hitra og Frøya.

På Hitra var det borgerlige flertallet klart, tross Frps sterke tilbakegang. Da alle stemmene var talt opp, viste det et borgerlig flertall på 57,6 prosent mot de rødgrønnes 40,1 prosent.

72,8 prosent av de stemmeberettigede avga sin stemme på Hitra i september 2013.

Frp tilbake, Høyre fram

Fremskrittspartiet måtte tåle en kraftig tilbakegang i forhold til forrige stortingsvalg, men var likevel det største borgerlige partiet på Hitra med en oppslutning på 23,1 prosent.

Høyre gikk vesentlig fram, og endte på 21,3 prosents oppslutning.

Arbeiderpartiet var likevel det klart største partiet på Hitra, med 29,9 prosent av stemmene. Dette var en liten tilbakegang fra forrige stortingsvalg.

Størst endring i oppslutning på Hitra, var det Pensjonistpartiet som opplevde. Fra en helt anonym tilværelse i 2009 med tilnærmet ingen oppslutning, hentet partiet i 2013  5,2 prosent av stemmene.

Knepent blått på Frøya

Ap var fortsatt sterkt, men Høyre fosset fram på Frøya i 2013.

Mens de rødgrønne lå an til valgseier lokalt på Frøya da forhåndsstemmene var summert, ble det et knapt borgerlig flertall her da det endelige valgresultatet forelå.

68,3 prosent av de stemmeberettigede avga stemme.

Summert med småpartiene, hadde borgerlige Høyre og Frp oppnådd 50 prosent av stemmene på Frøya, mot de rødgrønnes 48,2 prosent.

Arbeiderpartiet var fortsatt Frøyas klart største parti, selv med en liten tilbakegang i forhold til stortingsvalget i 2009. Ap oppnådde i 2013 40,4 prosent av stemmene.

Høyre fosset fram og doblet størrelsen sin i forhold til forrige valg. Partiet oppnådde i 2013 20,7 prosent av stemmene. Dette så ut til å ha gått på bekostning av Fremskrittspartiet, som gikk omtrent like mye tilbake som Høyre gikk fram. Frp fikk 18,1 prosent av stemmene på Frøya.

Slik endte stortinsgvalget på Hitra og Frøya i 2013.

Mandag er det nye muligheter. Du kan være med å bestemme. Godt valg!