Nettstedet Øyrekka.no feirer i disse dager sitt ettårs jubileum. Samtidig forteller initiativtakerne og stifterne Tove Merete Vedal Wold og Hege Stordahl-Bekken at de nå også offisielt er blitt en interesseorganisasjon med navnet Øyrekka Turistinformasjon. Organisasjonen har det siste halvannet året jobbet for å utvikle turistnæringen i øyrekka gjennom å skape bedre vilkår og et større marked for aktørene.

- Et overordnet mål for å utvikle næringen og skape arbeidsplasser, er å sikre bosetting på øyene. Hvis vårt prosjekt kan bidra til å skape en levende øyrekke, så er mye oppnådd. Så langt har vi jobbet for å utvikle vår internettside, og vi har en aktiv facebook side hvor vi markedsfører alle øyene. Vi er svært glade for at siden er blitt tatt så godt imot av både aktører, samarbeidspartnere og publikum, forteller Tove Merete Vedal Wold og Hege Stordahl-Bekken.

I nær framtid relanseres nettsida også i en engelskspråklig versjon, slik at markedsføringa også mot andre land.

- Vi har også andre prosjekter på gang, samtidig som vi ønsker å få til et samarbeid med kommunen knyttet til de muligheter som ligger i EU-systemet, sier de to.

Tove M. Vedal Wold er styreleder i Øyrekka Turistinformasjon, med Hege Stordahl-Bekken som nestleder. I styret sitter også Tove Cecilie Fasting og Anne Sofie Botnan.