Mandag 3. april 2017 åpnet helseminister Bent Høie det nasjonale offentlige hjertestarterregisteret og oppfordret alle til å registrere sin hjertestarter på www.113.no. For det finnes ganske mange hjertestartere rundt omkring, også her i vår region, men de færreste vet om dem. Et register kan ha stor betydning om noen får hjertestans.

Økt sjanse for overlevelse

- Om noen ringer Medisinsk nødtelefon om en hjertestans og det er flere til stede vil operatøren på 113 kunne veilede noen til å starte hjerte-lungeredning (HLR) og andre til å hente nærmeste hjertestarter. Det kan øke sjansen til å overleve med 50 % at HLR kommer raskt i gang og en hjertestarter blir koblet til så raskt som mulig. Men da må AMK-sentralen vite hvor nærmeste hjertestarter er, sier prosjektleder Siw Lilly Osmundsen i Hjertestarterregisteret.

KURS: På Halten ble det holdt kurs i bruk av hjertestarter for to grupper i påska. Disse er engasjert i Stiftelen Halten Nekolai Dahls Minne, mens det to dager seinere ble holdt et kurs for Halten Fiskarheims Venner. Fra venstre ser vi Anne Folvik, Siw Lilly Osmundsen (kursholder), Liv Johanne Nord, Evelyn Støen (kursholder), Bjørn Vogelsang, Jonah Samuel Vogelsang og Reidar Frog.

Viktig for AMK-operatøren

Da Osmundsen holdt hjertestarterkurs på Halten i påska, sjekket hun hvor mange aktive hjertestartere som fantes i registereret på Hitra og Frøya.

Da fant hun ut at det var ti hjertestartere registrert, men bare tre av dem ville være synlig for AMK i regionen Hitra-Frøya. Altså at operatøren på medisinsk nødtelefon kunne fortelle innringer eksakt hvor nærmeste hjertestarter befant seg.

- Vi mangler noe informasjon om resten av dem, sier Siw Lilly Osmundsen.

Ikke alle er kommet med

Det offentlige Hjertestarterregisteret åpnet i april, og da ble hjertestartere overført dit fra tidligere registere. Likevel er det mange hjertestartere som ikke er kommet med på lista.

- Registeret som skal benyttes av AMK har krav til flere opplysninger enn registre i privat regi, derfor må opplysningene oppdateres og bekreftes, sier Osmundsen, som siden januar 2016 har arbeidet med opprettelse av registeret ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS), som er en del av Oslo Universitetssykehus.

Fordeler med registrering

På landsbasis er over 6000 hjertestartere i registeret, men ikke alle er oppdatert og bekreftet.

- Det håper vi alle, også på Frøya og Hitra, gjør så raskt som mulig. Så vi oppfordrer alle som har en hjertestarter om å registrere den i helsemyndighetenes hjertestarterregister på www.113.no. De vil da få automatiske påminnelser om tilsyn og bytte av elektroder. Slik sikrer registeret at hjertestarterne det henvises til ved en akutt situasjon er i orden og på plass, sier Osmundsen.

Utplasserte hjertestartere

Hitra har to bekreftede hjertestartere i Fillan, en på Rema 1000, og en på treningsklinikken ved legekontoret. Det er også en registrert hjertestarter hos Marine Harvest på Ulvøya.

I følge hjertestarterregisteret har også Marine Harvest en hjertestarter på Valøyan på Sula, og det er en bekreftet hjertestarter på Rema 1000 på Sistranda og en på Fiskarheimen på Halten.

Høyest mulig beredskap

- 10 hjertestartere ligger ubekreftet i registeret og trenger bare en oppdatering. Vi vet det er enda flere hjertestartere i kommunene og ber alle være med på en dugnad for å få høyest mulig beredskap ved en akutt hjertestans. Spesielt i vårt område er det absolutt med på å øke sjansen for å overleve med tanke på lange avstander og dermed lengre tid før ambulanse eller helikopter kan nå fram, sier prosjektleder i Hjertestarterregisteret www.113.no, Siw Lilly Osmundsen.

Hun opplyser også om at alle kommuner skal ha fått brev fra Helsedirektoratet med oppfordring om å registrere hjertestartere i det nasjonale registeret.