Fuglelivet har forandra seg mye på Frøya den siste mannsalderen. Mange nye arter er kommet med skogen som er vokst opp. I tillegg har noen arter, som grågås og havørn, eksplodert i antall.

Men mange av de «gamle» artene står det dårlig til med. Lyngheia er blitt taus. Storspoven har greid seg bra, men vipa, heiloa, lerka og steinskvetten er så godt som borte. Hva er det som har skjedd?

Og sjøfuglene, hvordan er tilstanden for dem? – ærfugl, måse, terne, teiste, lunde, krykkje osv. Vi hører av og til alarmerende meldinger om matmangel. Makrellen støvsuger for tida Nordatlanteren for mat, sies det.

Lørdag kommer biolog Nils Røv til Frøya for å fortelle om dette. Han har vært forsker på Norsk institutt for naturforskning og har bl.a fulgt utviklinga av fuglelivet i Froan. Han framhever skarven som en svært interessant fugl vil gjerne fortelle om den. Han vil også fortelle hvordan de fanga skarv og grågås i gamle dager.

I tillegg har han munnspillet med og muntrer gjerne forsamlinga med en slått eller to.

Foredraget holdes på Frivilligsentralen.