I 2013 bestemte Marine Harvest seg for å ASC-sertifisere alle selskapets anlegg globalt innen 2020. Nå er to anlegg på Frøya sertifisert etter miljøstandarden ASC.

– Det er mye jobb for å dokumentere at anleggene er kvalifisert til sertifiseringen, så nå er vi veldig glade og stolte over å ha blitt sertifisert, sier kvalitetsleder Anders Sæther i en pressemelding.

I juni hadde anleggene Tennøya og Valøyan i Frøya besøk av uavhengige revisorer fra selskapet SAI Global i tre dager, forteller selskapet. I tillegg til inspeksjon av anleggene, ble det gjort intervjuer med ansatte og andre i lokalsamfunnet og dokumentasjon på miljøstatusen ble gjennomgått.

– Standarden stiller høye krav, sier Sæther, og  understreker at mange har gjort en god jobb internt for å få det på plass.

– Sertifiseringen betyr at vi tilfredsstiller åtte hovedkrav med totalt 422 punkter! For en del anlegg er det særlig vanskelig for en del anlegg å holde seg innenfor begrensningene på lusebehandling. På disse to anleggene har vi leppefisk som vi har oppdrettet på vårt eget anlegg i Rissa.

WWF

Miljøstandarden fra Aquaculture Stewardship Council (ASC) ble etablert etter initiativ fra blant annet WWF. Standarden stiller åtte hovedkrav med totalt 422 punkter på områder som påvirkning av habitat, rømming, smoltproduksjon, kontroll av sykdom og parasitter, legemiddelbruk, innholdet i fiskefôret. Dette må rapporteres systematisk inn til ASC for å sikre åpenhet rundt produksjon og miljøprestasjon. Videre må selskapene dokumentere at de har dialog med lokalsamfunnet der anleggene ligger.

– Når vi produserer ASC-laks, følger vi den strengeste standarden som eksisterer for oppdrett, sier Catarina Martins, som har ansvaret for den globale implementeringen av ASC-standarden i Marine  Harvest. - Det er ikke enkelt, men vi mener det er viktig at denne informasjonen er tilgjengelig.

Også flere andre

To av Marine Harvest sine anlegg i Vest-Agder ble sertifisert tidligere i år. Tennøya og Valøyan er nummer tre og fire. Marine Harvest har prosesser for sertifisering i gang også på anlegg i Skottland og Canada i år, mens anlegg i Chile starter prosessen i 2015. I Norge har også Lerøy og Villa Organic fått ASC-sertifiserte anlegg.

– En så krevende sertifisering av alle våre anlegg i hele verden er selvsagt ikke gjort over natten, men dette er et svært viktig løft for å sikre en bærekraftig laksenæring for fremtiden. Vi har gått sammen med en rekke av våre konkurrenter i Global Salmon Initiative. Der har vi et felles mål om å produsere mer sjømat for en voksende verdensbefolkning, samtidig som vi minimerer vårt økologiske fotavtrykk, sier Martins.

– Det er veldig gledelig at stadig flere anlegg blir sertifiserte, sier Karoline Andaur fra WWF-Norge i pressemeldingen. ASC-sertifiseringen er med på å bidra at oppdrettsnæringen får et mindre fotavtrykk i naturen og Marine Harvest forpliktelser til ASC viser at de er et selskap som tar bærekraft på alvor.