Tirsdag og onsdag sist uke hadde MOT Frøya skolering for nye Ungdommer med MOT. Ti elever fra 9.trinn på Sistranda skole var valgt ut gjennom søknad og intervju. Gjennom kurset får elevene en dypere gjennomgang av hva MOT er og hva MOT står for.

- Når elevene er ferdig skolert, skal de ut på 7.trinn på alle skolene på Frøya for å holde MOT-møter. Jobben deres er å sørge for at overgangen til ungdomsskolen blir lettest mulig. Dette sørger de for gjennom ung-til-ung formidling og øvelser, forteller Ulrik Ervik, MOT-koordinator i Frøya kommune

Med fokus på MOTs tre kjerneverdier; MOT til å bry seg, MOT til å si nei og MOT til å leve, skal ungdommene gjøre elevene trygge på at det å starte på ungdomsskolen ikke er så skummelt som de kanskje tror.

- Disse elevene har selv hatt besøk av Ungdom med MOT da de gikk på 7.trinn, og tilbakemeldingene vi får fra dem er positive. De sier at Ungdom med MOT-besøkene gjorde at de følte seg tryggere da de begynte på ungdomsskolen. Det at ungdommer kommer inn for å snakke med andre ungdommer hjalp dem til å få en god overgang fra barneskole til ungdomsskolen, forteller Ervik.