Teater Framdrift, bestående av Gunhild Hjertås, Kari Wist Holmen og Helga Haga, har sammen med et tjuetalls frivillige de siste to årene satt opp flere teaterforestillinger på gården Hjertaas på Sandstad.

Forestillingene Oklahoma, Sommer i Tyrol og Jul i Hjertåsen har til sammen hatt rundt 5.000 besøkende.

- Avhengig av støtte

Nå søker teateret 100.000 kroner i støtte fra Hitra kommune for å kunne betale litt lønn til skuespillerne, som i følge søknaden kun har fått en tredel av tarifflønn til nå.

-  Selv om vi kan vise til gode besøkstall er vi avhengig av samarbeid med næringslivet og Hitra kommune for å opprettholde tilbudet. Utfordringene våre er i stor grad knyttet til økonomi. For at vi ikke skal slite ut et allerede pressa frivillighetsapparat, vil det være viktig at prosjektet skal ta like mye som det tar, skriver de blant annet i søknaden.

- Bør gis mulighet til utvikling

Rådmannen mener gårdsteateret er et godt initiativ som det bør satses på, og ber politikerne innvilge søknaden.

- Det gir Hitra et profesjonelt utendørsteater på et tidspunkt hvor festivalene er ferdig med sine arrangementer. Teatret har ikke lange tradisjonen her på Hitra ennå, men er et godt tiltak både for næringslivet, utvikling av gårdsdrift, og stimulering til frivillig innsats på Hitra og bør derfor gis mulighet til fortsatt å utvikle seg.

Saken skal først behandles i formannskapet neste uke.