I uke 10 og 11 skal det gjennomføres Ungdata-undersøkelse på ungdomsskoletrinnene og de videregående skolene på Frøya og Hitra.

- Hensikten med Ungdata-undersøkelsen er å finne ut hvordan det er å vokse opp på Frøya og Hitra, og gjennom denne undersøkelsen får vi mer kunnskap om ungdommene på mange ulike områder, sier Kristin Strømskag, Eli Ann Karlsen og Marianne Granum.

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser, og det er Forskningsinstituttet Nova ved høyskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter for rus - region Midt-Norge som gjennomfører undersøkelsen for kommunene.

- Undersøkelsen består av 100 spørsmål og dekker temaene: nære relasjoner, skole og utdanning, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold forklarer Eli Ann Karlsen.

Rus og psykisk helse

Spørreskjemaet består av en obligatorisk grunnmodul som brukes i alle undersøkelser, og et sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål, som kommunene kan velge fra.

- Hitra har valgt seg ekstra spørsmål innen rus, sier Marianne Granum.

- Frøya har også valgt ekstra spørsmål rundt rus og rundt psykisk helse, forteller Eli Ann og Kristin.

Undersøkelsen er gratis for kommunene å bruke og gir svar på mange spørsmål legger Strømskag til.

Eksempler på spørsmål er: hvor fornøyde er ungdom med livet sitt? hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og nærmiljøet? Hva bruker ungdommen tida si til når de ikke er på skolen?

Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende? Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika?

- Når man jobber med ungdom, så er det viktig og interessant å vite hvor skoen trykker, sier Eli Ann, - vi tror, vi tenker og lurer, men nå får vi vite det sikkert.

I skoletiden

Ungdata-undersøkelsen foregår på skolen og varer i omtrent en skoletime.

- Det er skolene som tilrettelegger og gjennomfører den praktiske delen av undersøkelsen, så et par stjerner i margen til dem, skryter damene.

Undersøkelsen finnes i norsk og engelsk utgave, - dessverre finnes den ikke på flere språk denne gang, sier Kristin.

Elevene er helt anonyme i undersøkelsen og det er frivillig å delta. Ungdommene kan trekke seg når som helst i undersøkelsen, eller hoppe over spørsmål hvis de ønsker det.

- Etter undersøkelsen får ungdommene tilbud om å snakke med voksne som helsesøster, rådgivere eller andre, hvis de har behov for det sier Granum.

Oppfordrer til å ta undersøkelsen

Strømskag, Karlsen og Gramum håper på en høy svarprosent, - og vi oppfordrer ungdommene på det sterkeste til å delta, så de får vise hvordan de har det her på Frøya og Hitra.

Ved å svare på Ungdata-undersøkelsen kan ungdommene påvirke mye sier damene.

- Vi gjennomfører ikke undersøkelsen for "å ta ungdommen", men for å gjøre det bedre for ungdom å vokse opp i øyregionen og godt for dem å bo her. Svarene fra undersøkelsen sier blant annet noe om fritidsaktivitetene som finnes for ungdommer i øyregionen og hva det er ungdommen ønsker å bruke tiden sin på.

Overraskende resultat sist gang

- Vi gjorde en ungdomsundersøkelse på Hitra i 2007, 2008 og 2009 og da ble vi overrasket over graden av ensomhet blant ungdommen her. Undersøkelsen den gang, viste også at debutalderen for sex, alkohol og røyk var under landsgjennomsnittet, forteller Marianne Granum.

Ungdata-undersøkelsen brukes over hele landet, men har ikke blitt brukt i øyregionen tidligere forteller damene.

- Det er en nasjonal trend at ungdommer er bedre enn tidligere. De er snille og flinke, drikker mindre og er mer sammen med foreldrene sine, men man ser også en tendens til mer angst og ensomhet blant unge, så vi er spente på resultatene fra Ungdata-undersøkelsen og hvordan ser det ut her i øyregionen, i forhold til resten av landet, sier Kristin.

Tiltakene

Kommunene kommer til å bruke resultatene fra undersøkelsen i plan- og utviklingsarbeid rettet mot ungdom, i for eksempel planleggingen av kultur- og fritidstilbud, forebygging og folkehelsearbeid. Datamaterialet fra undersøkelsene blir også lagt inn i en nasjonal database.

Resultatene fra kartleggingen av ungdommenes livsstil og levekår på Hitra og Frøya, skal presenteres i starten av april og Granum, Karlsen og Strømskag er alle opptatte av at resultatene skal brukes i ettertid.

Et av spørsmålene i undersøkelsen er; hvor får ungdom tak i alkohol, så vi har bevisst funnet spørsmål det går an å sette inn spesifikke tiltak på, sier Kristin.

- Hitra og Frøya har mange fellespunkt i forhold til tiltak som kan gjøres, dessuten vil resultatene og tiltakene fra undersøkelsen bli til god hjelp for foreldre også, avslutter de tre damene.