Med bakgrunn i ulike undersøkelser som peker på at mange barn og unge sliter med psykiske utfordringer, fremmet Henrik Kierulf (Høyre) sist uke for fylkestinget en interpellasjon. I forslaget til vedtak fra Kierulf heter det blant annet at fylkeskommunen sammen med Fylkesmannen og kommunene skal kartlegge kompetansenivå og kapasitet/tilgjengelighet i skolehelsetjenesten med et særlig fokus på videregående nivå.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik svarte positivt på interpellasjonen og fylkestinget vedtok at det nå skal kartlegges både kompetansenivå, samt kapasitet og tilgjengelighet i skolehelsetjenesten.

Kierulf og Sandvik møttes etter fylkestinget for å snakke om tiltaket. I videoen kan du se et kort intervju med de to. (Intervjuet er produsert av fylkeskommunen.)