Svært gode erfaringer med musikkterapi

Kulturskole-rektor Toril Antonsen Aae (t.v.) og avdelingsleder ved omsorgsboligene på Beinskardet, Ann Karin Sæther, har gode erfaringer med å ta i bruk musikk i kommunikasjon med eldre. (Foto: Drea Utvik Karlsen)