Torsdag vedtok Frøya kommunestyre å overta Sistranda sanitetshus, og at det skal rives. I området planlegges det nå en helhetlig idrettspark for Frøya.

Kristin Reppe Storø (Ap) viste til at Sanitetsforeningens avviklingsstyre er klare til å rydde huset for inventar, og mente at kommunen ikke må vente med å rive bygget og rydde tomta.

- Det er viktig at dette ikke går i langdrag, slik at området så fort som mulig blir tilgjengelig.