Ironman Development AS søkte Hitra kommune om en ekstrabevilnging på 350.000 kroner for ferdigstilling av prosjektarbeidet.

Ironman er arbeidstittelen på et prosjektinitiativ som opprinnelig ble tatt av de svenske industrivirksomhetene Höganäs AS og LKAB sammen med Statoil, for etablering av et jernverk på Tjeldbergodden.

Statens Selskap for industrivekst (SIVA) har erstattet Statoil som norsk partner i prosjektet og har bidratt til å kartlegge mulighetene for å framskaffe en eller flere norskbaserte industripartnere til prosjektet.

Ved inngangen til 2013 besluttet partene å etablere et utviklingsselskap, Ironman Development AS (IDA), for å videreføre og forsterke prosjektets framdrift fram til en endelig beslutning om investering kan tas.

Hitra, Hemne og Aure kommuner har gitt driftstilskudd på tilsammen 1,4 millioner kroner for årene 2013 og 2014, og for Hitra kommune vil det si 234.000 kroner pr. år, skriver Hitrarådmannen i sin saksutredning i forbindelse med at det nå søkes om ekstra bevilgning for å avslutte prosjektet.

Torsdag var søknaden oppe til behandling i Hitra kommunestyre. Saken førte ikke til noen større debatt, og et enstemmig kommunestyre sa ja til å bevilge 350.000 kroner til dette prosjektet.

Det forutsettes at de tre samarbeidende kommunene bevilger samme beløp og at prosjektet fullfinansieres slik som søknaden legger opp til.