Forvaltningsutvalget skal førstkommende torsdag ha andregangs behandling av boligfeltet Hammerdal. Det er Sørli Arkitekter som har utformet planen på vegne av Jan Hammerdal.

I planen tas det høyde for inntil 15 boligenheter, hvorav det er en frittliggende enebolig ,og de øvrige er planlagt som tremanns- og firemannsboliger.

Planen ligger delvis innenfor område som i kommuneplanen er definert som landbruksområde. Saksbehandler vurderer likevel dette området som svært gunstig for boligutbygging, og ingen av sektormyndighetene har hatt innvendinger på en slik utnyttelse.

Så hvis forvaltningsutvalget heller ikke har innvendinger, går planen videre til kommunestyret for stadfesting.

Hammerdal boligområde på Hammarvika