Først i dag (tirsdag) ble den endelige lista over søkere tilrådmannsjobben på Frøya klar. Etter at det i første runde var levert 17 søknader, var den endelige offentlige lista redusert til fem personer

Les: Her er søkerlista

I ettermiddag har formannskapet sittet sammen med Jo Skjeldstad fra Visindi og drøftet søkermassen. Og de konkluderte med at de vil bruke mer tid på ansettelsesprosessen. I forslaget som kommunestyret må ta stilling til på torsdag foreslår de at søknadsfristen utsettes til 12. juni.

- Vi ser at vi har fått litt for dårlig tid i prosessen. Mai har vært ei vanskelig måned, med mange helgedager, samt at vi også har vært travelt opptatt med å forberede kongebesøket. Vi har jo vært opptatt av at kongebesøket skal bli så storslått som mulig, og brukt mye tid og ressurser på det. Og vi innser at vi dermed har overlatt vel mye til Visindi, og ikke vært så tilgjengelig som vi burde til å gå inn i søknadene, sier ordfører Berit Flåmo.

Hvis kommunestyret aksepterer formannskapets forslag, legges det an til at ansettelse av ny frøyarådmann skjer i siste kommunestyre før sommeren, 20 juni.