Folk på Uttian har flere ganger i løpet av sist høst blitt uten vann i kranen. Dette skyldes skader på vannledningen som går i sundet mellom Nesset og Uttian. Etter siste gang det skjedde, bestemte kommunen seg for å legge helt ny vannledning i sjøen. Torsdag skal ledningen skiftes ut. Frøya kommune varsler på sin hjemmeside at dette skjer mellom klokka 08.00 og 16.00, og at deler av sundet vil være stengt under leggingen. Det vil være vaktbåter på sjøen under leggingen, men kommunen anmoder likevel sjøfarende om å vise aktsomhet ved ferdsel i området.