Som lokalavisa har beskrevet i flere artikler kommer det reaksjoner på en intensjonsavtale mellom Frøya kommune og Salmar, som går på samarbeid om en visningskonsesjon for oppdrett. Avtalen ble skrevet under av rådmann Per Gundersen uten noen politisk behandling i forkant. Det blir også stilt spørsmål om kommunens rolle i en prosess hvor Frøya videregående skole og Måsøval fiskoppdrett jobbet fram en intensjonsavtale om visningskonsesjon.

Les også: - Det er i gråsonen

og: Vil ikke fortelle hvem som ga beskjed

Formannskapet har diskutert og stilt spørsmål om saken i flere runder, men til kommende kommunestyre, torsdag 30 mai, har Arvid Hammernes (V) bedt om en mer formell forklaring. Spørsmålene rettes til ordføreren, og er som følger:

1. Hvorfor ble ikke inngått intensjonsavtale lagt fram for politisk behandling?

2. Hva var det som gjorde at rådmannen kunne underskrive intensjonsavtale på kommunens vegne?

3. Kjente ikke ordføreren innholdet i intensjonsavtalen før den var underskrevet av rådmannen? En bakgrunn for spørsmålet er det som står i Hitra Frøya 07.05.13 om dette.

4. Medfører det riktighet slik det står i Hitra Frøya 07.05.13 at Frøya kommune trakk seg ut av samarbeid med Måsøval fiskeoppdrett om visningskonsesjon for oppdrett? Hvis svaret er ja, var begrunnelsen at man ikke kunne forplikte seg til en enkelt næringsaktør?

5. Hva ligger i intensjonsavtalens eksklusivitet om at Salmar Farming AS skal ha en eksklusiv rett til å inngå et samarbeid med Senteret (Frøya Kultur- og Kompetansesenter) for å presentere kunnskapsformidling om og visning av oppdrettsproduksjon/oppdrettsdrift i praksis?

6. Er ikke intensjonsavtalen en sak av prinsipiell karakter?