De siste årene har skolene på Frøya, og da spesielt Sistranda skole, slitt med å rekruttere nok lærere. Men i år kan man konstatere at man har fyllt alle lærerstillingene ved skolestart. For Sistrandas del betyr det at hele 10 nye lærere er på plass.

- Så vidt jeg forstår, har det ikke vært noen selvfølge at man har hatt alle lærene på plass ved skolestart. Slik sett er dette veldig positivt. Vi har vært offensive med måten vi har utlyst på, og det ser ut til å ha hjulpet, sier Roger Fredheim, kommunalsjef for oppvekst og kultur.

- Det er ikke sånn at alle i alle stillinger har fullført utdanning. Vi har noen som er i ferd med å ta desentralisert utdanning, og noen andre som ikke har godkjent utdanning. Men ingen av rektorene har signalisert at de ikke er fornøyde med folkene de har på plass, fortsetter Fredheim.

Utfordring å finne bolig

Han forteller at kanskje den største utfordringen nå før skolestart har vært å skaffe boliger til de nyansatte i skolene.

- Leiemarkedet er ikke enkelt på Frøya. Jeg skulle ønske kommunen hadde noen flere utleieleiligheter. Men også dette ser nå ut til å ha løst seg for de siste som er kommet, sier Fredheim.

Selv om Sistranda skole har de lærerne den skal ha ved skolestart, så må rektor Sissel Skoran utlyse flere lærerstillinger.

- Det handler om at to lærere kommer til å slutte i løpet av høsten, og vi trenger å erstatte dem. Vi hadde håpet å kunne få tak i de lærerne så snart som mulig, slik at vi kunne kjøre litt overlapping med de som slutter, sier Sissel Skoran.

Rektorer på plass ved samtlige skoler

Inger Aardalsbakke fra Stavanger er ansatt som ny virksomhetsleder/rektor ved Nordskag oppvekstsenter. Hun er allerede på plass ved skolen. Også Mausund og Dyrøy oppvekstsenter har nå fått hver sin rektor. I forrige skoleår hadde Turid Berget permisjon fra rektorstillingen på Mausund, og Lars Christian Larsen fungerte som rektor ved begge skolene. Turid Berget er nå tilbake i rektorstolen på Mausund, slik at Larsen kan konsentrere seg om å lede Dyrøy oppvekstsenter.