Det har tikket inn en etterlyst-melding til lokalavisa, med overskriften "Mer spennende gressklipping med stjålet klipper?". En av leserne våre er skuffet over at gressklipperen forsvant under mellomlagring på Sandstad, og er nå på jakt etter den eller de som tok den.

- Du som tok gressklipperen som sist lørdag, midlertidig etter utført gressklipping ble gjensatt ved fyllekranen til Statoilstasjonen på Sandstad, i påvente av å bli avhentet, er iakttatt av observante naboer. For å unngå ytterligere  pågang i sakens anledning anmodes du om, omgående, å bringe klipperen tilbake til stedet du tok den fra, lyder beskjeden. Herved overlevert.