- Vil at vår advokat også gis mulighet til en orientering