Hitra kommune har søkt og fått foreløpig tilsagn om penger til et prøveprosjekt med velkomstvert, dersom man samarbeider med Frøya kommune. Det forutsettes at felles søknad sendes innen 1. mai.

Rådmannen i Hitra kommune orienterte nylig formannskapet om at det kan virke som om det ikke blir satset på felles velkomstvert.

- Vi har vært i møte med Frøya kommune, men opplever at Frøya og Hitra er på to forskjellige plan når det gjelder denne saken. Frøya jobber med etablering av boligkontor og har ikke avsatt midler til egenfinansieringsdelen av en eventuell velkomstvert. Hitra kommune har også fått midler fra Kysten er klar til formålet. Jeg foreslår at vi - dersom vi ikke får omgjort Fylkesmannens vedtak - ser bort fra tilsagnet fra Fylkesmannen da det ikke samsvarer med vår intensjon med søknaden, - og ber om å få omdisponert midlene fra Kysten er klar til forskjellige praktiske integreringstiltak, står det i formannskapsprotokollen under punktet "rådmannens redegjørelse".