Siden 5.mars har 3. og 4.klasse ved Knarrlagsund oppvekstsenter samlet inn massevis av batterier i forbindelse med Batterijakten, som arrangeres av barnas miljøvernorganisasjon Miljøagentene.

Spurt etter batterier overalt

Madelen Sæther og Nora Selvåg har samlet inn batterier sammen.

- Vi har vært og spurt etter batterier overalt, sier Nora.

- Vi samler inn batterier fordi vi kan vinne en PC til klassen, og for at det ikke skal begynne å brenne i batteriene. Derfor teiper vi over polene på batteriene, sier Madelen Sæther.

Det siste holdt klassene på med da lokalavisa var på besøk.

Men de skal samle inn enda mer batterier, for innsamlingen varer helt til 25.mars. Den klassen i landet som samler inn flest batterier per elev blir norgesmester i batterijakt, og får ett nettbrett i til hver elev i klassen i premie.

1.300 tonn batterier går i søpla

- Elevene har vært så ivrige. De har samlet batterier fra heimen sin, fra besteforeldre, fra gårder og fra butikker. Motivasjonen er å vinne en PC, men jo mer de har satt seg inn i det, så forstår de miljøaspektet ved det. Vi bruker over 1.700 tonn batterier i Norge hvert år, men bare 400 tonn gjenvinnes. De synes det er fint å ta vare på naturen på denne måte, sier lærer Linda Glørstad.

I følge Miljøagentenes nettside er det viktig å gjenvinne brukte batterier, fordi sink og stål i batteriene er ikke fornybare ressurser, som det går an å gjenbruke flere ganger.