Denne uka er akvakulturlærere fra hele ni skoler samlet på Frøya. De kommer fra Finnmark i nord til Rogaland i sør, og får i løpet av disse dagene et innblikk i hvordan det jobbes i øyregionen.

- Vi viser  fram den flotte øyregionen vår, havbruksnæringa og skolene i området. Ikke minst vil vi  fortelle hvordan vi jobber og tenker. Vi opplever en vekst i søkertallet, energi og framtidstro. Dette vil vi gjerne spre til andre deler av landet, forteller fagleder Asgeir Johansen.

I dag ble de presentert for prosjektet Brohode Frøya, som ble startet opp i 2012.  Det er et samarbeid mellom Frøya videregående skole, NTNU og havbruksnæringa. Målet er å å mobilisere for høyere utdanning og forskning, styrke rekrutteringen til marin sektor og få en mer relevant utdanning både på NTNU og på den videregående skolen på dette området.

Prosjektleder Lasse Kristiansen kunne fortelle at man allerede ser konkrete resultater av prosjektet, blant annet gjennom økt rekruttering til havbruksutdanning, og at studenter skriver masteroppgaver på havbruks-tema.

Det er gjennomført flere brohode-samlinger med studenter, videregående-elever, lærere, NTNU-studenter og forskere, og blant annet har man praktisert "speed dating" for å knytte sammen næring med elever og studenter som kan være aktuelle arbeidstakere, eller som kan tenkes å forske på eller utdanne seg innen tema som er relevant for havbruket.

Studenter, professorer og forskere har fått komme seg helt ut på merdkanten, og i følge professor Yngvar Olsen har interessen for regionens største eksportnæring økt på NTNU.

Som et ledd i det å spre kunnskapen man har oppnådd gjennom brohode-prosjektet, har man utviklet en håndbok i kunnskapssamarbeid. Denne ble presentert for akvakulturlærerne i dag.