I reguleringsplanen for Jøstenøya i 2011, ble det etter innspill fra veivesenet tatt inn en rekkefølgebestemmelse som sier at en rundkjøring på fv.714 må bygges, før industriområdet kan tas i bruk.

Hitra kommune har ment at fylkeskommunen skal betale for rundkjøringen, etter som de eier veien, men fylkeskommunen har ikke penger, og fylkespolitikerne har ikke pioritert rundkjøringen inn i fylkesvegplanen.

- Rimelig at fylkeskommunen betaler

- Vi syntes det var rimelig at fylkeskommunen kanskje ville være med og bidra når Hitra gikk i gang med et så stort utviklingsprosjekt, og vi har håpet at fylkeskommunen ville være med og finansiere rundkjøringen. Men nå er det klart at fylkeskommunen ikke vil være med på det, sier plansjef Dag Robert Bjørshol.

Kommunen sendte rundkjøringsprosjektet ut på anbud før jul, og pristilbudet de fikk gjør det helt uaktuelt for kommunen å finansiere rundkjøringen selv.

- Tilbudet var på 8,8 millioner kroner. Det synes vi blir for dyrt i utgangspunktet, sier Bjørshol, som likevel ikke helt har gitt opp håpet om pengehjelp fra fylkeskommunen.

- Rekkefølgebestemmelsen sier at rundkjøringen skal være etablert før produksjonen på Jøstenøya kommer i gang. Den produksjonen kommer ikke i gang før i 2017, så vi har et tidsrom å spille på. Vi har et håp om at fylkeskommunen vil være med å diskutere en løsning innen den tid, sier Bjørshol.

- Er det sannsynlig at fylkeskommunen vil være med på en finansiering når de har så lite penger?

- Det vil jeg ikke svare på, men det er lov å håpe. Det kan være alternative løsninger som er billigere. Vi må se på alle muligheter innenfor de rammene vi har, sier Bjørshol.

Spør om alternativ løsning

Fylkeskommunen har nå henvendt seg til Statens vegvesen for å høre om rekkefølgebestemmelsen kan forandres, dersom rundkjøringen erstattes med to kryss.

- Økonomiske forhold både i Hitra kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommunen gjør finansiering av planlagte rundkjøring problematisk. Forutsetningene har også endret seg sammenlignet med opprinnelig reguleringsplan, rundkjøringene var en forutsetning som tiltakshaver kom opp med selv, konsekvensutredningen innebar blant annet eksport av store steinmasser som det nå ikke blir noe av. Er det forsvarlig med to T-kryss i stedet for rundkjøring? Dette i forhold til trafikksikkerhet og framkommelighet på fylkesvegen, skriver Tore Forbord, rådgiver hos fylkeskommunen, til veivesenet.

Fylkeskommunen har ennå ikke fått svar fra veivesenet.

- Hvorfor er det fylkeskommunen som henvender seg til veivesenet, når dere mener kommunen har ansvaret?

- Det var kommunen selv som laget planen for rundkjøring, og har derfor ansvaret. Men vi ønsker å bistå kommunen med å løse et problem, sier Forbord.

- Hva om veivesenet bestemmer seg for å opprettholde kravet om rundkjøring og rekkefølgebestemmelse?

- Da har kommunen ansvaret for å finansierer rundkjøringen, sier Forbord.