- Det jeg synes er skummelt er at folk ser ut til å ha akseptert det. De har kjøpt argumentet om at man må slå sammen for å få mer effektive kommuner, og så tror de at hvis vi ikke slår oss sammen frivillig, så vil det skje ved tvang. Men hvis folk bare slutter å tenke sånn, så er det håp, sier Øyvind Johansen, tidligere Ap-ordfører i Frøya kommune.

Hans partifelle, og nåværende ordfører, Berit Flåmo gikk nettopp ut og fridde til Hitra kommune om å begynne å jobbe seg sammen. I det nåværende kommunestyret i Frøya har det ikke vært noen som med kraft har ytret skepsis til at nå skal kommunene slå seg sammen.

I nabokommunen vil ordfører Ole Haugen (fra samme parti)tenke større enn bare øykommunene, og flere næringslivstopper har i intervju med lokalavisa sagt at man bør åpne for større politiske enheter. Øyvind Johansen mener folk må begynne å spørre seg: hvem er det som tjener på at kommunene blir sammenslått?

- Har gitt for mye makt til næringslivet

- Det kan jo være at Svenn Bekken (bewisjefen) ser fordeler for seg og bedriften ved en storkommune. Og at den delen av næringslivet som har vokst seg store og mektige ser fordeler ved større kommuner. Men vi kan bare se på hvordan politikken på Frøya har blitt i det siste. Man har tilnærmet seg et slags oligarki der man har gitt mye makt til næringslivet, og politikerne har blitt gisler under at det er gitt milde gaver fra sterke aktører. I en større kommune vil dette kunne utvikles ytterligere: de sterkeste vil få enda mer å si. Og dette går på bekostning av hva folk flest har å si. Jeg mener Frøya må sette ned foten for denne utvikling, både for det som skjer med maktutøvelsen innad i kommune, og dette med at man må slå seg sammen til en større enhet, sier Øyvind Johansen.

- En sentraliseringsreform

Johansen mener kommunereformen ikke er satt i gang for at folk flest skal få det bedre, eller få mer å si.

- Det er sterke krefter i samfunnet som vil at de Fremskrittspartiet kaller folk flest, skal få mindre å si. Hele reformen er en sentraliseringsreform. Det argumentes med økonomi. Men det er ingen gode rapporter på at det er noe mer økonomisk effektivt med store kommuner. Innsparingene må skje ved sentralisering, og da er det utkantene i utkantene som taper. Vi har mange eksempler på sentraliseringsprosesser som går i samfunnet vårt: politiet, Nav og helsesektoren. Man må spørre de som har opplevd at politiet ikke kommer, som har fått merke hvordan Nav lokalt ikke kan hjelpe, eller som har måttet kjøre til Orkanger fordi de har skadet seg på kveldstid: er vi tjent med den sentraliseringa vi har fått, og som vi gjennom kommunesreformen skal få mer av?

- Flere fronter mellom Frøya og Hitra

- Men har ikke Frøya og Hitra etterhvert vokst seg såpass sammen som lokalsamfunn at det er blitt tid for å slå sammen kommunene?

- Vi har da ikke grodd sammen så mye. Tvert i mot synes jeg vi de siste årene har bygget opp flere fronter. Se på de utbyggingene som har skjedd. Det har ikke skjedd med tanke på at de to øykommunene skal dra veksler på hverandre. Jeg tror ingen på kommunehuset på Frøya har tenkt sånn med det som det er satset på på Sistranda. Det har vært motsatt tankegang: at man skal bygge opp for å posisjonere seg, slik at man får et overtak når det skal bestemmes hvor kommunesenteret skal være i en sammenslått kommune. Hvis man har tenkt på hva som er best for Frøya og Hitra i fellesskap, så hadde landskapet sett annerledes ut, mener den tidligere frøyaordføreren.

- Staten kan effektivise på annet vis

Øyvind Johansen jobber som vaktmester ved Frøya sykehjem. Han kjenner kommunen og de kommunale virksomhetene godt, og han mener at staten kan gjøre mye for at kommunene kan drives billigere, uten at man trenger å slå sammen.

- Det er bygget opp systemer som gjør at man må fylle ut papirer og levere rapporter for hver lille ting som utføres. Hvis det er en ting som gjør at arbeidet i kommunene er lite effektivt, så er det alle de påleggene som er innført av staten. Alle rapporteringskravene som er kommet, hemmer virkelig effektiviteten. Her pålegger det staten et stort ansvar for å få bort skjemaveldet. Det er slike ting som er begrensende for hvordan man kan yte i kommunene, ikke størrelsen på kommunen, sier Øyvind Johansen.