Kjempegave sikrer lavvo og turutstyr for allmennheten