SalMar søkte i 2013 om å få holde 1.000 stamfisk og produserer 3 millioner settefisk av rognkjeks årlig på Langstein. Ut fra begrensninger satt av Mattilsynet, ble selskapet i desember samme år innvilget en tillatelse til å produsere 1 million settefisk i første produksjonsperiode, skriver Intrafish.

SalMar Settefisk AS har tatt i bruk anlegget og har gjennomført første produksjonsperiode. Selskapet har også dokumentert fiskehelsen og fiskevelferden i anlegget.

Med bakgrunn i dette har Mattilsynet Region Midt gitt tillatelse til å øke tillatelsen til 3 millioner settefisk per år.

Nå har også Nord-Trøndelag fylkeskommune gitt tilsvarende tillatelse til selskapet.

Konsernsjef Leif Inge Nordhammer sa til TDN Finans i sommer at han regnet med en betydelig økning i produksjonen av rognkjeks til neste år, i følge Intrafish.