En mann i tjueårene møtte nylig i Fosen tingrett tiiltalt for å ha sparket en eller flere ganger i hodet og/eller kroppen slik at en annen mann ble påført brudd i nesen, brudd i skallen og skader på tennene.

Tiltalte møtte i retten der han erklærte seg ikke skyldig, men han erkjenner å ha sparket og slått.

Det var etter et nachspiel tidlig en sommermorgen i fjor på en adresse på Frøya at skadene skjedde. Både tiltalte og fornærmede hadde vært på Hitra på fest og deretter havnet på samme nachspiel. Ifølge Fosen tingrett hadde fornærmede flere ganger i løpet av natta kommet med fornærmelser mot tiltalte. En tredjeperson kom senere til nachspielet og opptrådte truende, ifølge retten var han tydelig ute etter å lage bråk, noe som faktisk førte til krangling.

Etter en stund gikk fornærmede ut. Mens han var ute og ventet på taxi, begynte han å slåss med en fjerde festdeltaker. Tiltalte løp da ut for å få slutt på kampen. Ifølge retten var han irritert.

- Han sparket N.N. en gang i hodet, og fulgte deretter opp med to til tre slag. Tiltalte har for retten, og i sin politiforklaring avgitt tidligere, uttrykt at sparket var hardt. Han beskrev gjennom demonstrasjon i retten at det var et svingspark, men at han gjennomførte dette uten sko. Han antar at slagene traff hodet til N.N. N.N. ble liggende og tiltalte trakk seg unna, beskriver retten.

Ved avgjørelsen av saken er retten delt. Rettens flertall har kommet til at det foreligger grunnlag for å dømme tiltalte for forsettlig å ha påført fornærmede de skadene som er beskrevet. Retten viser også til hvilket stort skadepotensial slag og spark mot hodet har.

- Hodet er særlig sårbart, og et spark rettet mot hodet eren handling med stort potensiale for skade. Retten viser blant annet til at legen som behandlet fornærmede fryktet at kraniet var påført brudd, skriver retten.

Også ved utmålng av straffen var retten delt. Flertallet kom etter en samlet vurdering til at tiltalte skal dømmes til fengsel i fem måneder, men at 60 dager skal gjøres betinget med en prøvetid på to år. Han er også dømt til å betalt 20.000 kroner i oppreisning til offeret og 35.000 kroner i erstatning for skadene på tennene.

Seks vitner forklarte seg under rettssaken.

Aktor la ned påstand om sju måneders fengsel