Kristin er valgt inn i fylkestinget – og i nytt utvalg