Denne bilen ble avskiltet på stedet, mens båteieren gjorde et smart grep for å få kjøre videre

foto