Redusert kapasitet fram til stillingene er besatt

foto