Hver femte utrykning skyldes unødige brannalarmer

foto