– Vi har en sønn som har jobbet innen laksenæringa i mange år, men likevel er det mye vi ikke vet