Det vil bli skole som normalt (fysisk oppmøte) i morgen, torsdag 1.februar, for alle elever ved Guri Kunna Videregående skole.

Det varsler skolen selv i sosiale medier. De har også sendt ut informasjon til elever og foresatte.

Skoleskyss går som normalt.

– Dersom endringer i værsituasjonen som får konsekvenser for skoleskyss/skole, vil dette bli informert om digitalt. Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål, opplyser de.

– Uforsvarlig å kjøre skoleskyss

Trøndelag fylkeskommune stenger de videregående skolene Johan Bojer vgs., Fosen vgs., Åfjord vgs. og Ytre Namdal vgs. på torsdag.

– Årsaken er at vindforholdene gjør det uforsvarlig å kjøre skoleskyss. På disse skolene vil det bli tilrettelagt for skolearbeid hjemme, Bjørn Langli, kommunikasjonssjef i Trøndelag fylkeskommune.

– Andre videregående skoler i fylket holdes åpne, men fylkesdirektørens beredskapsgruppe følger værsituasjonen nøye og det kan komme endringer, Langli.

Når det gjelder hvordan det ordinære kollektivtilbudet påvirkes av værforholdene oppfordres det om at man holder seg informert på AtBs hjemmesider.

– Så dere regner det som sannsynlig at Dolmsundbrua mellom Frøya og Hitra kan holde åpent torsdag morgen?

– Det er vurderingen nå, men det er viktig å understreke at situasjonen kan endre seg som vil føre til stenging i korte eller lengre perioder. Det er montert vindmåler på brua, som registrerer både styrke og retning på vinden. Ved vindstyrke på 25-27 m/s stenges brua automatisk for trafikk ved rødt signallys på begge sider, sier Langli.