Politiet: - En skremmende opplevelse for de ansatte og andre som var til stede