Høyt sykefravær kan føre til begrensninger i helsetjenestene: - Jobber på tvers for å få kabalen til å gå opp hver dag