Har gått veien fra solide arbeidsbåter til finslepne fartsbåter

foto