Aksjonerte ved vindkraftverket: Fikk pålegg om å ikke bevege seg der

foto
Frøya vindkraftverk. Foto: Lars Otto Eide