Aksjonerte ved vindkraftverket: Fikk pålegg om å ikke bevege seg der