Hvert år får politiet telefoner fra folk som opplever jakta som ubehagelig