Vitne: – Han lå nede mens den andre sparket. Det så så voldelig ut at jeg ble litt skremt