Frykter katastrofevinter med mange utforkjøringer

foto