- Jeg er ikke fisker, jeg spiller ikke fotball og lager sjelden «baill», så hagedrift er hobbysysselen for meg