En million kroner blei 2012 bevilget til oppussing av oppvekstsenteret på Dyrøya inneværende år. Noeer gjort, blant annet er garderobene pusset opp. Men elevrådet venter ennå påat toalettene, som de satte øverst på prioriteringslista, blir gjort noe med.

- Vi ble lovet atdoene skulle pusses opp, sier sekretær i elevrådet ved skolen, Ruth Myrseth,som går i 5. klasse.

- Men ingenting ergjort, fastslår Elise Boneng, elevrådsleder. Hun går i 7. klasse. Elevrådetbestår ellers av Borgar Leirvik (7. kl), Line Sæther (3. kl), og Frida CecilieBerg (1. kl).

- Det stinker alltidder, og ser alltid skittent ut, sier Ruth og Elise.

Vil sitte i fred

- Det går an å lageskrekkfilm på toalettene, hevder Borgar, og leder an på omvisning. Det er ingentvil om at det er lenge siden det er pusset opp der. Bulkete golvbelegg, kranersom drypper, vasker som kjennes løse ut.

- Og så er det noensom kryper under døra når andre sitter på do, sier Line, og demonstrerer påjentedoet. På guttedoet er det enda større åpning under dørene, og elevenesynes det er ekkelt å sitte på do og aldri vite om det kommer noen snikendeunder døra.

- Jeg pleier å ha medmed ei venninne på do, slik at hun passer på, forteller Ruth.

Frykter de mister pengene

Elevene ønsker atåpningen under dørene skal bli mindre, slik at de får sitte i fred på do.Likedan at det skal bli umulig å klatre over skilleveggene, for det hender detkommer noen den veien også. De nevner vanskelige lås, gamle, stygge vasker, ogspeil de minste ikke når opp til.

- Vi har håpet atdoene skulle bli pusset opp i flere år, og var sikre på at det ble gjort nå sompengene er bevilget, sier elevrådsleder Elise Nilsen Boneng.

- Men nå er vi kommetpå slutten av 2013, og ingenting har skjedd. Nå frykter vi at pengene blirbrukt til noe annet, og slett ikke her på Dyrøya, sier elevrådet ved Dyrøyskole.