- Vi gikk ut i fjor sommer og konstaterte at dette med hubro at storsamfunnets ansvar. Dette har storsamfunnets vært lydhør for i og med at de nå kommer med 100 millioner kroner, sier Hitra-ordfører Ole Haugen til lokalavisa, og legger ikke det spor skjul på at han er kjempeglad for beslutninga i regjeringa.

- Dette er en marerittsak som har ridd dette samfunnet i snart 20 år. Det har vært akilleshælen for å få til godt samarbeid mellom Hitra og Frøya. Nå har har vi løsninga på plass, sier Haugen.

Han mener ny rett-fram-løsning over Dolmsundet, som skal erstatte dagens bru over Vettastraumen, vil få meget store og positive konsekvenser for utviklinga av både naboforholdet og øyregionen som bo- og arbeidsregion.

- Når vi vet at det hver dag er 500 personer som kjører utover eller innover langs denne traseet, vil 6 km forkorting bety enormt mye. At staten tar inn over seg hele og fulle ansvaret for å få på plass denne løsninga er en kjemepseier. Regjeringa skal ha stor ære, det samme skal fylkesordføreren og hans kollega ha for å ha stått på grundig for å få på plass dette, sier Haugen.

Også hans kollega og varaordfører Lars Peder Hammertad (Sp) er en svært glad mann i ettermiddag.

- Dette er julekvelden og vel så det, sier Hammerstad, som er på Værnes sammen med fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap), fylkesvaraordfører Arne Braut (Sp) og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i ettermiddag. Hammerstad tror at det er realistisk å tro på at den nye Dolmsundbrua kan stå klar innen cirka to år.

- Reguleringsplanen skal etter planen opp til politisk behandling i kommunestyret den 28. juni. Hvis vedtak der, er det klart for bygging, sier Hammerstad.

Ordfører Haugen understreker at det lokalt i Hitra kommune jobbes på spreng for å få reguleringsplanen klar til behandling før sommerferien.

- Jeg håper vi greier det, for kommet mange innspill. Når planen er klar, er det veivesenet og hvor fort de greier å jobbe med det byggetekniske som avgjør. Men jeg er optimistisk og tror at brua står klar om to år, sier også Haugen