Mistet styrekraft i uværet. Båt og ni passasjerer måtte hjelpes i land

foto
Redningsskøyta og to servicefartøy bisto Vetlefjord da passasjerbåten fikk motortrøbbel i ettermiddag. Foto: Ruben Dyrvik