- Vi har vært spente på bilen på vinterstid, men det har gått overraskende bra