Tall fra fjorårets jakt: Hjortebestanden kan være i nedgang