Ser til Frøya: – Jeg håper kommunen tar tak i dette og greier å begrense og kultivere den