Brannvesenets nye mannskapsbil på plass. Bedre sikkerhet for mannskapet og fjernstyrt vannkanon.