foto
Konsentrasjon når hovedretten skal legges på tallerken. Foto: Trond Hammervik

Slik skapes et festmåltid for de 40 innbudte gjestene