- Dette var dagen hvor alt som kan gå galt, skal gå galt